.

עוצרים את מתחם קדם!

תוכנית מתחם "קדם" כוללת מבנה בן 7 קומות על שטח של 16,000 מ"ר במרחק 20 מטר מחומות העיר העתיקה ובסמוך להר הבית. התוכנית, יוזמת עמותה פרטית, קודמה במהירות בוועדות התכנון וללא דיון ציבורי הולם לגבי השלכותיה על מראה העיר העתיקה ועל עתידה הפוליטי של ירושלים. עשרות מתכננים, אדריכלים, חוקרים ואמנים טוענים כי התוכנית מנוגדת לעקרונות התכנון והשימור המגנים על העיר העתיקה ועל סביבתה מזה מאה שנה. ניתן ללמוד עוד על מתחם קדם במצגת הבאה וכמו כן לקרוא את ההתנגדות המלאה שהוגשה לועדת התכנון המחוזית בדצמבר 2013 ורשימת החתומים עליה.


איך זה קשור אלייך?

ב 3 לאפריל 2014 יתקיים דיון בהתנגדויות לתכנית בועדת התכנון המחוזית- זה הזמן לפעול!

הצטרפו אל אנשי הציבור שכבר הגישו התנגדות לתכנית "קדם". רשימת החותמים תוגש למועצת העיר, לועדה המחוזית לתכנון ובניה ולראש עיריית ירושלים. 

מחאה ציבורית רחבה תעביר את המסר כי לא ניתן להם לשים את הידיים  על החומות של כולנו!

הצטרפו לעשרות אישי ציבור ורוח מובילים ויחד נעצור את מתחם קדם!

לקבלת ניוזלטר מעיר עמים
כן

נוצר באמצעות מערכתרב דף מבית רב מסר

.